SKULDER ROTATIONSMANCHET

Skulderens rotationsmanchet er en gruppe muskler og sener, hvis funktion er at stabilisere skulderen. Musklerne er relative små, men uhyre vigtige i alle bevægelser. Musklerne udspringer på skulderbladet og hæfter på overarmsknoglen på en måde, så de danner en “manchet”, som giver skulderen sin stabilitet.

Vigtigheden af disse muskler er stor, så forestil dig at skulderleddet er ligesom en golfbold, som ligger på en golf-tee. Leddet giver armen stor bevægelighed, men er samtidig et relativt ustabilt led. Læs mere om skulderens rotationsmanchet

Sådan anvender du KT Tape på skulderens rotationsmanchet

Mere om rotationsmanchet

Rotationsmanchetten er stabilisatoren i leddet. Mange tror at skade her kun sker for sportsfolk. Statistikker viser at skader er lige så hyppige hos folk, der ikke dyrker sport.

Skader og smerter

Skader i rotationsmanchetten involverer mange faktorer. Hyppigheden af skader stiger med alderen, da senerne degenererer, mens yngre personer med skader ofte er et resultat af overbelastning, ubalance i muskler eller dårlig biomekanik. Årsagen kan være fiberskader, overbelastning, hyper-ekstension eller fleksion af skulderen, dårlig afvikling af kast eller slag. Senerne kan flosse eller blive irriteret (inflammation), som er årsagen til smerte og/eller nedsat bevægelighed. En overrevet sene i manchetten kan være følge af et akut traume mod skulderen, men som oftest er det overbelastning af en eller flere sener/muskler. Sportsgrene, hvor mange kast eller slag forekommer, giver problemer med rotationsmanchetten.

Smerter føles oftest omkring musklerne, som er ansvarlige for rotation og løft, og især foran og udvendig på skulderen. Symptomer er smerte, svaghed, løftede skuldre og en nedsat bevægelighed. Smerten forværres med armen løftet over hovedet og/eller ude foran kroppen. Hvis skulderen “klikker” eller “låser”, er det sjældent et problem i rotationsmanchetten. Det kan være indikation af en beskadiget ledlæbe eller en mulig fraktur.

Tidlig diagnose og behandling er essentiel for at undgå et langvarigt forløb og måske uhelbredelig skade. KT Tape kan bruges i hele forløbet til at sikre stabilitet, øge cirkulation samt aflaste de overbelastede muskler. Du kan tape både som vist i video eller på pdf filen. Begge teknikker er gode.
Efter aktivitet, køl om muligt området ned og sørg for ro. Det kan kombineres med smertestillende medicin (NSAID) for at slå eventuel inflammation ned. Når skaden er helet, bør styrketræning indgå i genoptræning af skulderen.